เครื่องเก็บท่อน้ำหยด

– ใช้กลไกเชื่อมโยงและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคจากรถแท […]

– ใช้กลไกเชื่อมโยงและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคจากรถแทรกเตอร์
– ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
– ลดเวลาการทำงานและมีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
– ใช้คนงานเพียง 2 คนในขั้นตอนการคลุมดิน