เครื่องพ่นปุ๋ยแบบละอองในอากาศระยะไกล

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสวนผลไม้ที่มีระยะห่างมากกว่า 3.เมตรจากเครื่องถึงใบต้นพืช Airblast จะฉีดพ่นน้ำปุ๋ยออกจากหัวฉีด แล้วใช้แรงลมจากใบพัดในการนำพาละอองหยดน้ำไปสัมผัสกับด้านบน-ล่างของใบพืช จึงแทบไม่กิดความเสียหายต่อผลหรือดอกเลย

Download Catalog

Silvan Spraying Equipment Product Guide_2022_v6


Size : 27.000 MB PDF File