เครื่องจอบหมุนยกร่องพร้อมโรยปุ๋ยเม็ด

– ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการขึ้นรูปแปลงและลดเวลาใ […]

– ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการขึ้นรูปแปลงและลดเวลาในการทำงาน
– ได้รูปร่างแปลงที่สม่ำเสมอและเรียบเนียน เท่ากันทุกร่องแปลง
– สามารถสร้างรูปร่างแปลงตามความต้องการ
– ออกแบบมาสำหรับดินประเทศไทย
– สามารถใช้กับดินที่มีความชื้นสูง
– เหมาะกับรถแทรกเตอร์ที่มีกำลังมากกว่า 80 แรงม้า

Download Catalog

จอบหมุนยกร่อง – Bed shaper machine with fertilizer ไทย


Size : 3.5 MB Catalog File