ถังกรองของเหลวแบบตะกร้า

ตะแกรงกรองทรงตะกร้าประสิทธิภาพสูงที่ช่วยดึงตะกอนที่ต้องการกรองออกจากของเหลว

Simplex

Model 30

Duplex

Model 50

Model 52

Model 53

Y-Strainer

T-Strainer

Model 91

Model 510

Model 570

Download Catalog

ถังกรองของเหลวแบบตะกร้า


Size : MB File