ไส้กรอง Cartridge ทำจากเส้นใยผ้าสั่งตัดพิเศษ

แท่งกรองของเหลว