ถังแยกน้ำออกจากอากาศ

ความสมบูรณ์แบบของการดึงของเหลวที่ปนมาในอากาศสูงถึง 99% มีส่วนช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร จากความชื้นและอนุภาคของแข็ง (10 ไมครอนและใหญ่กว่า) ที่ปะปนมาในอากาศอัด, ก๊าซ, และไอน้ำ