วาล์ว

บอลวาล์ว, บอลวาล์วสามทาง, วาล์วผีเสื้อ, เช็ควาล์ว, สวิงเช็ควาล์ว, บอลเช็ควาล์ว, วายเช็ควาล์ว และแพ็คเกจวาล์วอัตโนมัติ

Ball valve 2ways

Specification sheet

CVH SERIES PROFILE2™ PROPORTIONAL CONTROL BALL VALVES

TBH Series True Union Ball Valves

Specification sheet

TBH Series with Z-Ball True Union Ball Valves

Specification sheet

TBH Series PVDF True Union Ball Valves

Specification sheet

Ball valve 3ways (Horizontal)

Specification sheet

TW SERIES HORIZONTAL THREE-WAY TRUE UNION BALL VALVES

Specification sheet

Ball valve 3ways (Lateral)

Specification sheet

LA SERIES LATERAL THREE-WAY TRUE UNION BALL VALVES

Specification sheet

Butterfly valve

Specification sheet

BYV SERIES BUTTERFLY VALVES

Specification sheet

BYV SERIES BUTTERFLY VALVES

Specification sheet

BYV SERIES BUTTERFLY VALVES

Specification sheet

Needle valve

Specification sheet

Needle valve series

Specification sheet

Angle Globe valve

Specification sheet

AV Series Angle Globe valves

Specification sheet

Check valve

Specification sheet

WCV SERIES FULL PATTERN WAFER CHECK VALVES

Specification sheet

TC SERIES TRUE UNION BALL CHECK VALVES

Specification sheet

SW SERIES SWING CHECK VALVES

Specification sheet

SLC SERIES SPRING-LOADED Y-CHECK VALVES

Specification sheet

YC SERIES Y-CHECK VALVES

Specification sheet

Back pressure valve

Specification sheet

PBV Series Back pressure valve

Specification sheet

Pressure relief valve

Specification sheet

RV Series Pressure Relief Valves

Specification sheet

Injector valve

Specification sheet

IQ Series Injection Quills

Specification sheet