เครื่องติดสติกเกอร์อัตโนมัติบนสายพาน

The high-speed automatic labelling machines

กว่า 10 ปีแล้วที่ Dix Engineering ได้สร้างเครื่องวติดสติกเกอร์รุ่น LBF-4 และพัฒนาภายใต้ชื่อรุ่นเดียว บัดนี้เราได้ปรับปรุงการออกแบบเพื่อผลิต LB5 ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และทันกับความต้องการของผู้บริโภค LB5 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับ LBF-4 โดยทั้ง 2 รุ่นยังคงมีฐานยึดแบบเดียวกัน และสามารถใช้ม้วนสติกเกอร์ขนาดเท่ากันได้ ตัวฐานเครื่องได้มีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถใช้ติดสินค้าที่มใีขนาดใหญ่ได้ ด้วยการออกแบบที่เปิดกว้างมากขึ้นและลดความซับซ้อนของลูกกลิ้ง จึงทำให้ใส่ม้วนสติกเกอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้นการใช้งานทั่วไป:

 • ผลไม้และผัก
 • แตงกวา
 • ตะกร้าเล็ก
 • ขวด
 • กล่อง สเปค:
 • ความสามารถ: 50 – 900 ฉลากต่อนาที หรือเท่ากับ 5 – 90 เมตรต่อนาที –
 • ฉลาก: เทปกว้าง 17 – 25 มม. และระยะห่างระหว่าง 10 – 25 มม. –
 • ตัวเลือก: เทปกว้างสูงสุด 85 มม. และระยะห่าง 150 มม. –
 • ม้วนฉลาก: แกน ID 300 มม. x 50.8 มม. (2*) –
 • การพิมพ์: มีสิ่งที่แนบมากับปั๊มหรือการเข้ารหัส
 • แหล่งจ่ายไฟ: 240 โวลต์, 50Hz, 1 แอมป์
 • น้ำหนัก : 12 กก
 • แม่นยำ: อัตราการติดงาน 95% + เป็นไปได้
 • คุณสมบัติและประโยชน์:
 • โครงสร้างแข็งแรงและกลไกเรียบง่าย
 • การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์มากว่า 20 ปี
 • เครื่องติดฉลากแต่ละตัวหมุนแยกจากกัน
 • ลดเวลาหยุดทำงานให้ลดน้อยที่สุดและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนฉลาก
 • สามารถติดตั้งเครื่องติดฉลาก ได้อย่างง่ายดายบน Grader, Singulators และ Conveyers ที่หลากหลาย
 • ความคล่องตัวภายในสภาพแวดล้อมของโรงบรรจุหีบห่อ
 • เครื่องติดฉลากเป็นแบบแยกส่วน ต้องใช้โครงไฟและแหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียว

Download Catalog

Dix – LB5 Hand Labeller Brochure


Size : 1.5 MB Brochure File