เครื่องเก็บพลาสติกคลุมแปลง

– ไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานจากรถแทรกเตอร์ – ไม […]

– ไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานจากรถแทรกเตอร์
– ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
– ลดเวลาการทำงานและมีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
– ใช้คนงานเพียง 2 คนในขั้นตอนการคลุมดิน
– ปรับเปลี่ยน แก้ไขดัดแปลงได้ง่ายตามต้องการ
– สามารถใช้กับพลาสติกกว้าง 1.5-1.8 เมตร

Download Catalog

Plastic and water dripped retreiver machine


Size : 3 MB Brochure File