เครื่องปรับระดับดิน

– ใบปาดปรับความสูงต้ำด้วยระบบไฮดรอลิคจากรถแทรกเตอ […]

– ใบปาดปรับความสูงต้ำด้วยระบบไฮดรอลิคจากรถแทรกเตอร์
– ไม่มี GPS และระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศ
– เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์ที่มีแรงม้ามากกว่า 90 แรงม้า