ระบบควบคุมวาล์วอัตโนมัติ

ความสะดวกในการเปิด-ปิดวาล์วที่มากยิ่งขึ้น ด้วย Actuator ของ HAYWARD Flow control มีให้เลือกทั้งแบบไฟฟ้า (PLC) และแบบลม (Pneumatic)

Pneumatic

PC Series

PM Series

PM4 Series

PM6 Series

PS Series

Electronic

EAU Series

EAU1 Series

ECP Series

Full set

EA1 Series

SV Series PVC and CPVC

SV Series PVDF

HRS Series

Proportional electric

Proportional Electric Local control

Proportional Electric Fail

For Hazardous

Accessories

Filter regulator

LHB limit switch

Beacon indicator

Beacon indicator2

Download Catalog

HAYWARD Actuator


Size : 36.700 MB PDF File