เครื่องพ่นปุ๋ยแบบ Boom Sprayer พร้อมระบบขับเคลื่อน

เครื่องพ่นสารเคมี Kyoritsu ใช้ในการเกษตรกรรมต่างๆ ในญี่ปุ่น จากจุดเริ่มต้น เราได้รับการสนับสนุนจากวิศวกรมืออาชีพ ความรู้มากมายที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการและการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม เราได้เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพอย่างมากเพื่อสนับสนุนการเกษตรที่อยู่เบื้องหลัง

Download Catalog

Yamabiko Boom Sprayer machine self-propelled


Size : 8.300 MB PDF File